Voorkom onnodig extra lijden van dieren


Nieuws­be­richt

9 mei 2023

“Halal en Koosjer hoort ook in de bedrijfskantine” stelde een motie van DENK die dinsdag 9 mei 2023 op de agenda stond in de Amersfoortse gemeenteraad. In het coalitieakkoord staat dat we in de gemeentelijke organisatie plantaardig eten volgens het principe ‘Carnivoor? Geef het door’. Plantaardig is de norm, wie dierlijke producten wil, kan dat van tevoren doorgeven. Maar moet er op verzoek ook Halal en Koosjer vlees verstrekt worden?

Voor DENK gaat de motie over gelijkheid en inclusie. Dit zijn waarden die wij als Partij voor de Dieren met DENK delen. Maar wat ons betreft bereiken we deze idealen in een plantaardige samenleving, die inclusief is en waarin ieder dier telt.

Voor ons als Partij voor de Dieren staan met deze motie de belangen van dieren op het spel. Dieren die in de veehouderij niets te zeggen hebben over hun eigen leven, dat ten slotte in het slachthuis met geweld van hen wordt afgenomen.

Het slachten van een dier gaat áltijd gepaard met aantasting van het welzijn en de integriteit van het dier. Daarom stelt de overheid verplicht dat ieder dier dat wordt geslacht, eerst bewusteloos wordt gemaakt. Maar voor de rituele slacht geldt een uitzondering, waardoor dieren onverdoofd en volledig bij bewustzijn, de keel wordt doorgesneden.

Door ritueel geslachte dieren op verzoek te verstrekken op het gemeentehuis, wordt onschuldige dieren onnodig extra lijden aangedaan. Het erbarmelijke leven van deze dieren in de veehouderij eindigt in helse en ondraaglijke pijn, stress en angst.

Tot grote teleurstelling van onze fractie werd de motie van DENK door een meerderheid van de gemeenteraad gesteund. Onze motie 'Voorkom onnodig extra lijden van dieren' is vervolgens ook aangenomen. Deze stelde de voorwaarde van een Beter Leven keurmerk aan de dierlijke producten die op het stadhuis op verzoek worden verstrekt. Hierdoor wordt het allerergste lijden (de onverdoofde slacht) uitgesloten. Maar het was met bezwaard gemoed dat wij deze motie indienden.

Want laat één ding duidelijk zijn, er bestaat geen gerechtvaardigde of diervriendelijke slacht. Wij blijven ons inzetten voor een plantaardige én inclusieve samenleving!

Raadslid Natanja Vreugdenhil

Bekijk onze motie Voorkom onnodig extra lijden van dieren.

Lees onze bijdrage in reactie op de motie van DENK.

Gerelateerd nieuws

Gemeenteraad Amersfoort - Algemene beschouwingen

Voorzitter, dank u wel. Vanavond is een bijzondere avond. Vanavond bespreken we de diervriendelijkste begroting van Amersfoo...

Lees verder

Geen jacht op Amersfoortse gronden

De vos krijgt onterecht de schuld van de achteruitgang van broedvogels. Toch oordeelde de Raad van State dat vossen in de Eem...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief