Reactie op motie Halal en koosjer hoort ook in de bedrijfs­kantine


Bijdrage

14 mei 2023

Voorzitter,

DENK en Partij voor de dieren zijn beide emancipatiepartijen. DENK streeft naar een samenleving met respect voor iedereen, waarbij ieder mens telt. De Partij voor de Dieren is onderdeel van een wereldwijde beweging voor dierenrechten, waarbij ieder dier telt. Vaak vinden we elkaar in het streven naar een rechtvaardige samenleving. Nu staan we – en ik betreur dat – tegenover elkaar.

De motie die nu voorligt, gaat voor DENK over gelijkheid en inclusiviteit. Dit zijn waarden die wij met elkaar delen.

Maar wat ons betreft bereiken we deze idealen in een plantaardige samenleving, die inclusief is en waarin ieder dier telt.

Voor ons als Partij voor de Dieren staan met deze motie de belangen van dieren op het spel. Dieren die in de veehouderij niets te zeggen hebben over hun eigen leven, dat ten slotte in het slachthuis met geweld van hen wordt afgenomen.

Door ritueel geslachte dieren op verzoek te verstrekken, veroorzaken wij ongekend lijden bij de dieren die het betreft.

Het slachten van een dier gaat altijd gepaard met aantasting van het welzijn en de integriteit van het dier. Daarom stelt de overheid verplicht stelt dat ieder dier dat wordt geslacht, eerst bewusteloos wordt gemaakt. Maar er geldt een uitzondering voor de rituele slacht, waardoor dieren onverdoofd en volledig bij bewustzijn, de keel wordt doorgesneden.

Dierenartsen, wetenschappers en de Europese voedsel- en warenautoriteit EFSA stellen dat bij de onverdoofde slacht het welzijn van dieren onaanvaardbaar wordt geschaad.

Het erbarmelijke leven van dieren in de veehouderij eindigt in helse en ondraaglijke pijn, stress en angst.

We waarderen het dat DENK het dictum heeft toegevoegd om waar mogelijk te kiezen voor vlees met een Beter Leven keurmerk, maar ‘waar mogelijk’ is wat ons betreft niet genoeg, want dat laat ruimte voor uitzonderingen.

Mocht de motie die nu voorligt het halen, dan komen wij met een motie die de voorwaarde stelt dat dierlijke producten die op verzoek in het bedrijfsrestaurant worden verstrekt voldoen aan het Beter Leven keurmerk. Daarmee beogen we in elk geval het allerergste lijden uit te sluiten in de laatste momenten van de dieren, van wie het leven wordt beëindigd voor de vraag vanuit onze gemeentelijke organisatie.

Dank u wel.

Bekijk onze motie Voorkom onnodig extra lijden van dieren

Bekijk het nieuwsartikel Voorkom onnodig extra lijden van dieren

Interessant voor jou

Doorfietsroute Amersfoort-Utrecht

Lees verder

Kaderstellende notitie locatie AH Leusderweg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer