Begrijpelijke taal HR

Onderwijs en cultuur

Slimmer, wijzer, mooier

 • Er zijn voldoende scholen zodat elk kind op de fiets of lopend naar school kan.
 • Alle kinderen krijgen een gelijke kans op goed onderwijs.
 • Op scholen is aandacht voor sport (waaronder zwemles), cultuur, muziek en lessen over duurzaamheid.
 • Er komen groene schoolpleinen, schoolmoestuinen en gezonde kantines.
 • Taboes op psychische klachten bij scholieren en studenten willen we doorbreken.
 • Scholen verzorgen lessen over eenzaamheid onder LHBTQIA+leerlingen.
 • De gemeente zet zich in voor meer mbo-stageplekken.
 • De gemeente bestrijdt analfabetische en laaggeletterdheid.
 • Alle peuters kunnen naar betaalbare voorschoolse opvang, ook peuters uit gezinnen met een laag inkomen.
 • De gemeente let erop dat elk kind passende hulp krijgt op school.
 • Er komt meer geld voor kunst, cultuur en erfgoed en een eerlijke beloning in de culturele sector.
 • Er komt meer geld voor laagdrempelige cultuur in wijken.
 • Instellingen die geld van de gemeente krijgen voor cultuur, gebruiken geen levende dieren.
 • Theaters, bibliotheken en cultuurcentra worden beter toegankelijk voor mensen met een functiebeperking.
 • Bij nieuwe kunst in de openbare ruimte krijgen kunstenaars uit de regio de voorkeur.
 • Iedereen moet mee kunnen doen met kunst en cultuur. Ook mensen met een laag inkomen of een chronische ziekte of beperking.
 • De gemeente steunt muziekonderwijs en kunstonderwijs, ook voor mensen met een laag inkomen.

Dit is een greep uit ons verkiezingsprogramma.

Dieren­rechten en dieren­welzijn

Klimaat, biodi­ver­siteit en energie

Natuur en biodi­ver­siteit

Economie en bedrij­vigheid

Wonen is een mensen­recht

Fietsers en voet­gangers eerst

Gezondheid, zorg en veiligheid

Gelijke kansen, werk en inkomen

Onderwijs en cultuur

Demo­cratie, bestuur en privacy