Voorkom onnodig extra lijden van dieren


Motie

9 mei 2023

De raad van de gemeente Amersfoort

overwegende dat:

  1. In het coalitieakkoord is afgesproken dat de gemeente in de eigen organisatie kiest voor plantaardige voeding volgens het principe ‘Carnivoor, geef het door’
  2. Motie 2023-031M het college onder meer vraagt “Halal en Koosjer (dierlijke) producten op te nemen in het assortiment van onze bedrijfskantine voor het personeel en de mogelijkheden hiervoor te bespreken met de cateraar.”
  3. Het slachten van een dier altijd gepaard gaat met aantasting van het welzijn en de integriteit van het betreffende dier en de overheid daarom verplicht stelt dat ieder dier dat wordt geslacht, eerst bewusteloos moet worden gemaakt
  4. Er een uitzondering geldt voor de slacht volgens Joods ritueel (koosjer vlees) en islamitisch ritueel (halal vlees)
  5. Dierenartsen, wetenschappers en de Europese voedsel- en warenautoriteit EFSA stellen dat, ondanks de voorwaarden die aan de onverdoofde slacht worden gesteld in de het Besluit houders van dieren (artikel 5.4 t/m 5.9a), bij de onverdoofde slacht het welzijn van dieren nog altijd onaanvaardbaar wordt geschaad
  6. Het mogelijk is om dieren omkeerbaar te verdoven via elektrische bedwelming
  7. Omkeerbare verdoving bij de praktijk van ritueel slachten volgens het Europese Hof “een proportionele maatregel is die de geest van ritueel slachten in het kader van de vrijheid van godsdienst respecteert en maximaal rekening houdt met het welzijn van de betrokken dieren.”
  8. Er in de laatste jaren al een sterke beweging is te zien in het aantal dieren dat voorafgaand aan of tijdens de halssnede wordt bedwelmd bij de religieuze slacht in Nederland.
  9. Vlees dat wordt verkocht met het Beter Leven keurmerk altijd afkomstig is van dieren die voorafgaand aan de slacht effectief worden bedwelmd totdat de dood is ingetreden

verzoekt het college:

  1. Indien motie 2023-31M wordt aangenomen bij de uitvoering uitsluitend Halal en Koosjer vlees met het Beter Leven keurmerk ter beschikking te stellen op verzoek en dit keurmerk ook als voorwaarde te stellen voor alle andere dierlijke producten die op verzoek worden verstrekt.

Natanja Vreugdenhil, Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Amersfoort2014, ChristenUnie, GroenLinks, Beter Amersfoort, SP, Partij voor de Dieren, CDA, D66, Amersfoort voor Vrijheid

Tegen

DENK, VVD, BPA