Groente shutterstock monticello

Gezondheid, zorg en veiligheid

Gezond en veilig in Amersfoort

 • Iedereen heeft recht op schone lucht! Amersfoort gaat de overlast van houtstook en vervuilend verkeer flink verminderen.
 • De veehouderij wordt afgebouwd en er komen geen nieuwe veehouderijen.
 • Geluidsoverlast bij huizen wordt aangepakt.
 • Iedereen moet kunnen sporten bij een vereniging. Ook mensen met een laag inkomen of een chronische ziekte of beperking.
 • In elke wijk komen plekken waar je kunt sporten.
 • Amersfoort verleidt inwoners om gezond, biologisch duurzaam en plantaardig te eten.
 • Het armoedebeleid moet gezonder eten makkelijker maken.
 • De gemeente steunt initiatieven die de gezondheid en welzijn bevorderen.
 • Iedereen die zorg en hulp nodig heeft, heeft daar recht op. Zonder lange wachtlijsten en met oog voor de menselijke maat.
 • Als jongeren 18 worden, gaat de hulp vanuit de jeugdzorg naar de volwassenen zorg veel geleidelijker.
 • De gemeente helpt mensen die naar een crisisopvang of zorginstelling verhuizen om hun huisdier mee te nemen. Als dit niet kan of niet goed is voor het dier, dan wordt het dier goed opgevangen.
 • Cliënten in de zorg moeten kunnen meebeslissen over hun eigen behandeling.
 • Amersfoort gaat verslavingen tegen. Er komen geen nieuwe casino’s of gokhallen. Gebruik van lachgas in de openbare ruimte wordt verboden.
 • Amersfoort investeert in wijkagenten.
 • Amersfoort staat preventief fouilleren niet toe.
 • Amersfoort bereidt zich voor op de risico’s van de klimaatcrisis. Bijvoorbeeld hittestress, droogte, bosbranden en overstromingen. Daarbij is ook aandacht voor de dieren.

Dit is een greep uit ons verkiezingsprogramma.

Dieren­rechten en dieren­welzijn

Klimaat, biodi­ver­siteit en energie

Natuur en biodi­ver­siteit

Economie en bedrij­vigheid

Wonen is een mensen­recht

Fietsers en voet­gangers eerst

Gezondheid, zorg en veiligheid

Gelijke kansen, werk en inkomen

Onderwijs en cultuur

Demo­cratie, bestuur en privacy