Racism

Gelijke kansen, werk en inkomen

Iedereen doet ertoe

 • Voor racisme, discriminatie en ongelijke kansen mag geen ruimte zijn in Amersfoort.
 • Regels van de gemeente mogen op geen enkele manier discrimineren en uitsluiten.
 • Op geen enkele manier werkt de gemeente mee aan feesten met Zwarte Pieten.
 • Amersfoort maakt excuses voor het slavernijverleden. Burgers kunnen gratis hun achternaam veranderen als die uit het koloniale verleden komt.
 • De gemeente zorgt dat sekswerkers op een veilige manier kunnen werken.
 • Er komt een genderneutraal toilet op het gemeentehuis.
 • De gemeente heeft een humaan opvangbeleid voor asielzoekers. Kinderen die hier geworteld zijn worden niet uitgezet.
 • Amersfoort neemt validisme serieus (het discrimineren van mensen vanwege een functiebeperking.)
 • Het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap wordt nageleefd.
 • De gemeente geeft informatie in begrijpelijke taal.
 • De gemeente is ruimhartig in het toekennen van hulpmiddelen.
 • Gemeentelijke belastingen worden eerder kwijtgescholden.
 • NIemand hoeft op straat te slapen. Bij opvang voor dak- en thuislozen zijn husidieren ook welkom. De gemeente zet zich ervoor in om daklozen woonruimte te geven.
 • Vrijwilligerswerk wordt niet verplicht voor mensen met een uitkering.
 • Jongvolwassenen mogen niet op straat komen door de kostendelersnorm.
 • 18+ers krijgen gratis hulp bij het beheren van hun inkomen om schulden te voorkomen.

Dit is een greep uit ons verkiezingsprogramma.

Dieren­rechten en dieren­welzijn

Klimaat, biodi­ver­siteit en energie

Natuur en biodi­ver­siteit

Economie en bedrij­vigheid

Wonen is een mensen­recht

Fietsers en voet­gangers eerst

Gezondheid, zorg en veiligheid

Gelijke kansen, werk en inkomen

Onderwijs en cultuur

Demo­cratie, bestuur en privacy