IMG 1220

Klimaat, biodiversiteit en energie

Een leefbare planeet voor mens en dier

 • De aarde warmt snel op door de uitstoot van broeikasgassen. Wetenschappers waarschuwen voor rampzalige gevolgen voor mens, dier en natuur. Een snelle aanpak van de klimaatcrisis is nodig!
 • Ook het verlies van plant- en diersoorten is ernstig. We hebben nog maar 15% van de soortenrijkdom over. Er moet heel veel natuur bij om de biodiversiteit te herstellen.
 • De gemeente roept de klimaat- en biodiversiteitscrisis uit en maakt voldoende geld vrij voor de crisisaanpak.
 • Amersfoort is op zijn laatst in 2030 klimaatneutraal.
 • De gemeente beschermt bestaande bomen en plant extra bomen om CO2 op te vangen.
 • Onze energie gaan we duurzaam opwekken, dichtbij huis en met respect voor mens, dier en natuur.
 • Buurtbewoners delen in de winst van duurzame opwek, door tenminste 50% lokaal eigendom.
 • Energie opwekken met zon en wind is belangrijk. Maar het is ook nodig dat we onze ‘voetafdruk’ verkleinen: dat we niet méér van de aarde vragen dan ze ons kan geven.
 • Het verbranden van hout om energie op te wekken is geen oplossing.
 • Mensen met een smalle beurs mogen niet de dupe zijn van de verandering naar duurzame energie. De gemeente helpt hen praktisch en met geld.
 • Er komt een burgerberaad om inwoners mee te laten denken en samen tot goede oplossingen te komen. Inwoners worden via een loting uitgenodigd.

Dit is een greep uit ons verkiezingsprogramma.

Dieren­rechten en dieren­welzijn

Klimaat, biodi­ver­siteit en energie

Natuur en biodi­ver­siteit

Economie en bedrij­vigheid

Wonen is een mensen­recht

Fietsers en voet­gangers eerst

Gezondheid, zorg en veiligheid

Gelijke kansen, werk en inkomen

Onderwijs en cultuur

Demo­cratie, bestuur en privacy