Kiezers, bedankt: we hebben 2 zetels!


Verbeter de wereld, begin in Amersfoort

Jouw stem doet ertoe: voor een groen, duurzaam en diervriendelijk Amersfoort!

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Onze idealen

Dieren­rechten en dieren­welzijn

Klimaat, biodi­ver­siteit en energie

Natuur en biodi­ver­siteit

Economie en bedrij­vigheid

Wonen is een mensen­recht

Fietsers en voet­gangers eerst

Gezondheid, zorg en veiligheid

Gelijke kansen, werk en inkomen

Onderwijs en cultuur

Demo­cratie, bestuur en privacy

Onze mensen

Actueel

Duidings­ge­sprek na de gemeen­te­raads­ver­kie­zingen

Voorzitter, we leven in een onzekere tijd. We weten niet wat er in de wereld gaat gebeuren met Oekraïne, COVID, de economische situatie en de gevolgen van de natuur- en klimaatcrisis. De komende 4 jaar zullen we zien wat er op ons af gaat komen. Onze inwoners hebben nu gekozen en we feliciteren alle partijen en alle gekozen raadsleden dat ze de komende 4 jaar samen met ons deze prachtige gemeente ...

Agenda

2 juli - Cleanup Park Schothorst 28 augustus - Cleanup Park Randenbroek 17 september - World Clean Up Day 6 november - Cleanup Winkelcentrum Neptunusplein

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid