Onacceptabel: onverdoofd ritueel geslacht vlees verkrijgbaar op gemeentehuis


Schriftelijke vragen

Dierenartsen zijn het erover eens dat dierenwelzijn onaanvaardbaar wordt geschaad tijdens de onverdoofde rituele slacht. We stelden vragen!

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Onze idealen

Dieren­rechten en dieren­welzijn

Klimaat, biodi­ver­siteit en energie

Natuur en biodi­ver­siteit

Economie en bedrij­vigheid

Wonen is een mensen­recht

Fietsers en voet­gangers eerst

Gezondheid, zorg en veiligheid

Gelijke kansen, werk en inkomen

Onderwijs en cultuur

Demo­cratie, bestuur en privacy

Onze mensen

Actueel

Onver­doofd ritueel geslacht vlees verkrijgbaar op gemeen­tehuis: onac­cep­tabel

Nieuwsbericht

In de bedrijfskantine van de gemeente Amersfoort wordt vlees aangeboden van dieren die zonder verdoving zijn geslacht. De Partij voor de Dieren vindt het onacceptabel dat de gemeente zich op deze manier mede schuldig maakt aan onnodig extra lijden van dieren. Dit ondanks onze aangenomen motie ‘Voorkom onnodig extra lijden van dieren’, die dit nu juist moest voorkomen. De fractie van DENK diende m...

Doe mee

Word actief

Wil jij de Partij voor de Dieren nog meer laten groeien? Enthousiaste mensen die willen meehelpen zijn altijd welkom! Tijdens verkiezingen voer je als actief lid volop campagne. Daarbuiten organiseer je acties en evenementen om onze boodschap te verspreiden.

  • Help de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Ontwikkel je skills met onze opleidingen
  • Ontmoet interessante mensen met verfrissende ideeën