Plastic flesje gras

Economie en bedrijvigheid

Hoogste tijd voor een andere economie

 • De Britse econoom Kate Raworth beschrijft de ideale economie als een donut. De buitenste ring van de donut staat voor de grenzen van de aarde. We mogen niet meer nemen dan de aarde ons kan geven. De binnenste ring van de donut staat voor een menswaardig bestaan voor iedereen.
 • Amersfoort maakt een eigen donut-model.
 • Uiterlijk in 2030 is Amersfoort afvalvrij: alle grondstoffen worden opnieuw gebruikt.
 • Vraag en aanbod van gebruikte bouwmaterialen wordt aan elkaar gekoppeld.
 • Ruilen en delen wordt makkelijker.
 • Amersfoort neemt maatregelen om de hoeveelheid restafval terug te dringen.
 • De gemeente stimuleert lokaal kopen. Dit spaart het milieu en is goed voor de lokale economie.
 • Bedrijven die het milieu vervuilen worden sneller beboet en gesloten.
 • Stop de verdozing! De gemeente weert grote distributiecentra en datacenters.
 • Er komt reclamebelasting voor reclame in de openbare ruimte. Reclame in het groen wordt verboden.
 • Pensioenen van medewerkers van de gemeente worden fossielvrij, vrij van intensieve veehouderij, wapenverkoop en mensenrechtenschendingen.
 • Festivals worden gehouden op plekken waar ze geen schade toebrengen aan de natuur.
 • Evenementen met dieren worden niet toegestaan, zodra dit wettelijk mogelijk is.
 • Citymarketing wordt afgeschaft. Dit kost veel geld, dat beter aan duurzame doelen besteed kan worden.

Dit is een greep uit ons verkiezingsprogramma.


Dieren­rechten en dieren­welzijn

Klimaat, biodi­ver­siteit en energie

Natuur en biodi­ver­siteit

Economie en bedrij­vigheid

Wonen is een mensen­recht

Fietsers en voet­gangers eerst

Gezondheid, zorg en veiligheid

Gelijke kansen, werk en inkomen

Onderwijs en cultuur

Demo­cratie, bestuur en privacy