Fietsers op 1 Amersfoort

Fietsers en voetgangers eerst

Vervoer zonder vervuiling

  • Amersfoort kan veel mooier, schoner en gezonder als we de auto niet langer de baas laten zijn. Daarom zetten wij voetgangers, fietsers en openbaar vervoer op de eerste plek.
  • Er komen meer snelfietsroutes.
  • Routes waar kinderen naar school of sport fietsen worden veiliger gemaakt.
  • Wegen die onveilig zijn voor fietsers worden aangepakt. Bijvoorbeeld de Leusderweg, kruispunt Kersenbaan-Julianaplein en rotonde De Nieuwe Poort.
  • Bij verkeerslichten krijgen voetgangers en fietsers vaker groen licht dan auto's.
  • In straten zonder vrijliggende fietspaden gaat de maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur.
  • Er komt een plan om het aantal verkeersongevallen te verminderen.
  • Openbaar vervoer is gratis voor mensen met een laag inkomen.
  • Wegen voor autoverkeer worden niet meer uitgebreid.
  • Er komen geen nieuwe autowegen door natuur, zoals de westelijke rondweg of een weg door de groengordel in het Soesterkwartier.

Dit is een greep uit ons verkiezingsprogramma.

Dieren­rechten en dieren­welzijn

Klimaat, biodi­ver­siteit en energie

Natuur en biodi­ver­siteit

Economie en bedrij­vigheid

Wonen is een mensen­recht

Fietsers en voet­gangers eerst

Gezondheid, zorg en veiligheid

Gelijke kansen, werk en inkomen

Onderwijs en cultuur

Demo­cratie, bestuur en privacy