Gemeen­teraad Amers­foort - Algemene beschou­wingen


1 november 2022

Voorzitter, dank u wel.

Vanavond is een bijzondere avond. Vanavond bespreken we de diervriendelijkste begroting van Amersfoort ooit!

Voor het eerst worden rechten van dieren genoemd in de begroting. “Dieren hebben recht op een goed leven.” Volgend jaar komt er dierenwelzijnsnota, waarin staat hoe we rekening houden met het welzijn van dieren. Dit is een enorme stap vooruit, voor de dieren en voor ons als stad.

Want hoe wij omgaan met dieren zegt veel over ons als samenleving. Zoals Mahatma Ghandi zei: “De beschaving van een samenleving valt af te meten aan de manier waarop ze omgaat met dieren.” Dieren hebben waarde in zichzelf. Hun waarde staat los van hun betekenis of nut voor de mens.

Voorzitter. Alles van waarde is weerloos. Te lang hebben we als samenleving gekeken naar de natuur als ‘hulpbron’. We handelden alsof wij mensen het centrum zijn van het universum. We zijn voorbij gegaan aan de intrinsieke waarde van onze prachtige planeet en alles wat daarop leeft.

Voorzitter, ondanks deze mooie begroting, de vertaling van ons donkergroene akkoord, maken wij ons als Partij voor de Dieren zorgen. Want het is al 5 over twaalf voor de natuur, de soortenrijkdom en het klimaat.

Ik geef een voorbeeld. Elk jaar hebben we 2,5 miljoen extra voor natuur en bomen. Daarmee willen we de stad flink vergroenen en de soortenrijkdom versterken. Meer groen zorgt voor verkoeling voor mens en dier. Het houdt de stad leefbaar wanneer de aarde verder opwarmt. Maar, we zitten nú al met de gevolgen van die opwarming. Mogelijk moeten we de komende jaren meer bomen kappen, die er door aanhoudende droogte slecht aan toe zijn, en komen zo onze groene ambities in gevaar.

Voorzitter, we werken verder aan de verandering naar duurzame energie. Wat de Partij voor de Dieren betreft mag er nog een flinke schep bovenop. Bijvoorbeeld door meer energie op te wekken, samen met inwoners. Maar ook door als stad fors in te zetten op energiebesparing. Ook willen we zo snel mogelijk af van het gebruik van biomassa.

Inwoners wíllen vaak wel verduurzamen, maar het lukt niet iedereen om zelf te achterhalen wat nodig is en hoe ze dat kunnen doen. We willen het voor onze inwoners makkelijker maken om te verduurzamen. Hiervoor dienen we samen met GroenLinks een motie in.

Voorzitter, de ongelijkheid tussen mensen met geld en zonder kunnen we als gemeente helaas niet oplossen. Hoe graag we dat ook willen. Met de minimaregelingen willen we de pijn verzachten. Ook komt er vanaf 2023 een regeling bij, waardoor minima een voucher krijgen voor dierenartskosten. Zo worden huisdieren niet de dupe van de stijgende energierekening.

Voorzitter, de klimaat-, biodiversiteits- en ongelijkheidscrisis waar we nu mee zitten kunnen we niet oplossen zonder naar de oorzaken te kijken. Oneindige economische groei is niet mogelijk op een eindige planeet. Al zijn we er nog niet, we zetten met deze begroting mooie stappen, wat ons betreft in de richting van een donut-economie, die staat voor goed leven voor iedereen binnen de grenzen van de aarde.

We zien een omwenteling op het gebied van mobiliteit, waarbij de auto voortaan te gast is in onze stad. Dit draagt er ook aan bij dat inwoners gezondere lucht kunnen inademen. We willen aan de nieuwe richtlijnen van de WHO voor schone lucht voldoen. Het Convenant duurzame woningbouw is inmiddels getekend met niveau ‘goud’, een sprong vooruit voor natuur en klimaat.

Voorzitter, ik ga afronden.

Ik zei het al: hoe we omgaan met dieren zegt veel over ons als samenleving. Hoe we omgaan met dieren, natuur en klimaat bepaalt ook onze toekomst. Want de mens is net als alle andere dieren afhankelijk van de natuur. Terwijl we opkomen voor dieren, natuur en klimaat, komen we in feite op voor onszelf, onze kinderen en kleinkinderen.Laten we daarom samen alles op alles zetten voor een leefbare aarde.

Dank u wel voorzitter.

Gerelateerd nieuws

Cleanup en vegan potluck-brunch tijden PITSTOP

Tijdens PITSTOP (midden op de Stadsring, kruising Utrechtseweg/Utrechtsestraat) houden we 17 september een vegan potluck-brun...

Lees verder

Voorkom onnodig extra lijden van dieren

“Halal en Koosjer hoort ook in de bedrijfskantine” stelde een motie van DENK die dinsdag 9 mei 2023 op de agenda stond in de ...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief