IMG 7095

Wonen is een mensenrecht

Er komen betaalbare woningen voor iedereen

  • Er worden geen sociale huurwoningen meer verkocht, behalve als ze vervangen worden door net zoveel of meer sociale huurwoningen.
  • Bij nieuwbouw is 60% van de woningen gereguleerde huur. Daarvan is 60% sociale huur en 40% is middenhuur tot maximaal 1.000 euro.
  • Amersfoort gaat betaalbare huizen bouwen, geen nieuwe villawijken zoals bij De Lichtenberg of het Sina├»-terrein.
  • Voor elke levensfase komen er woningen.
  • Voor huisjesmelkers en beleggers is geen plek. Als je een woning koopt in Amersfoort, moet je er zelf gaan wonen.
  • De huizen in Jericho worden opgeknapt.
  • Nieuwbouw komt op plekken die nu al zijn bebouwd. Niet op plekken met weinig groen, want daar is natuur hard nodig om de stad te koelen.
  • Er zijn al plannen voor duizenden nieuwe woningen. Als deze huizen naar de juiste mensen gaan, dan is er voor iedereen een geschikte woonplek.
  • Amersfoort helemaal volbouwen is niet de oplossing, want dit maakt de gemeente onleefbaar.

Dit is een greep uit ons verkiezingsprogramma.

Dieren­rechten en dieren­welzijn

Klimaat, biodi­ver­siteit en energie

Natuur en biodi­ver­siteit

Economie en bedrij­vigheid

Wonen is een mensen­recht

Fietsers en voet­gangers eerst

Gezondheid, zorg en veiligheid

Gelijke kansen, werk en inkomen

Onderwijs en cultuur

Demo­cratie, bestuur en privacy