0 EEE77 D70 B184 C4 C8 C96 B3 A5444 E8270

Dierenrechten en dierenwelzijn

Dieren tellen mee!

 • In alle plannen van de gemeente wordt rekening gehouden met dierenrechten en dierenwelzijn.
 • Er komt een dierenwelzijnsnota en een wethouder voor Dierenrechten & Dierenwelzijn.
 • Amersfoort zorgt voor genoeg geld voor de opvang van zwerfdieren, voor hulp aan in het wild levende dieren en om het dierenwelzijnsbeleid uit te voeren.
 • Er komt een vuurwerkverbod.
 • Rustgebieden voor dieren die in het wild leven, worden beter beschermd.
 • De door bomenkap kapot gemaakte leefomgeving van beschermde dieren wordt hersteld. Bijvoorbeeld van de havik, das en de boommarter.
 • Er komen geen nieuwe veehouderijen en bestaande veehouderijen mogen niet uitbreiden.
 • Amersfoort verbiedt de jacht. Ook hengelen wordt verboden.
 • Amersfoort moedigt winkels aan om te stoppen met de verkoop van dieren.
 • Amersfoort steunt mensen met een smalle beurs bij dierenartskosten. De gemeente steunt de dierenvoedselbank en huisdierenopvang voor mensen die tijdelijk niet voor hun huisdier kunnen zorgen, bijvoorbeeld door een opname in een zorginstelling.
 • Amersfoort heft geen hondenbelasting.
 • Kinderboerderijen moeten voldoen aan het Keurmerk Diervriendelijke Kinderboerderijen.
 • Amersfoort steunt geen evenementen met dieren.

Dit is een greep uit ons verkiezingsprogramma.

Dieren­rechten en dieren­welzijn

Klimaat, biodi­ver­siteit en energie

Natuur en biodi­ver­siteit

Economie en bedrij­vigheid

Wonen is een mensen­recht

Fietsers en voet­gangers eerst

Gezondheid, zorg en veiligheid

Gelijke kansen, werk en inkomen

Onderwijs en cultuur

Demo­cratie, bestuur en privacy