Geen jacht op Amers­foortse gronden


Nieuws­be­richt

17 mei 2023

De vos krijgt onterecht de schuld van de achteruitgang van broedvogels. Toch oordeelde de Raad van State dat vossen in de Eempolder mogen worden afgeschoten. In het coalitieakkoord staat dat er geen jacht mag plaatsvinden op Amersfoortse gronden. De fractie van de Partij voor de Dieren wil graag van het college horen hoe hij deze afspraak uitvoert en stelde vragen.

“Er is inderdaad een probleem met de enorme afname van weidevogels, maar de vos krijgt hier onterecht de schuld van”, stelt raadslid Natanja Vreugdenhil. “De werkelijke veroorzaker is de intensieve veehouderij.”

Nieuw onderzoek

Juist deze week publiceerde het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift PNAS Europees onderzoek waaruit onomstotelijk blijkt dat de intensieve landbouw onmiskenbaar de belangrijkste veroorzaker is van de achteruitgang van Europese broedvogels. Ook vogelonderzoek van de SOVON stelt dat de kwaliteit van de habitat “doorslaggevend” is voor het succes van de weidevogels.

Feit is dat sinds 1950 de hoeveelheid ‘blijvend grasland’ met bijna de helft is afgenomen, terwijl ‘tijdelijk grasland’ sterk is toegenomen. Dit laatste type grasland wordt tenminste een keer per vijf jaar opnieuw ingezaaid en bestaat vaak uit Engels raaigras. Dit is veel minder geschikt voor weidevogels. Bovendien wordt het grasland vaak gemaaid omdat koeien kort, eiwitrijk gras nodig hebben. Hierdoor verdwijnen bloemen, kruiden en dus ook insecten, het voedsel van de jonge kuikens.

Pak de echte veroorzaker aan!

Natanja: “De gruwelijke jacht op de vos wordt nu toegestaan, terwijl het doodschieten van vossen niet per definitie leidt tot hogere overleving van weidevogels. Het is nú tijd dat we de échte veroorzaker van de biodiversiteitscrisis aanpakken en een einde maken aan de intensieve veehouderij.”

De provincie Utrecht gaat over de jacht, maar in het Amersfoortse coalitieakkoord hebben we afspraken over gemaakt over de gemeentelijke gronden: “Amersfoort staat geen jacht toe op zijn gronden en ontmoedigt het op plaatsen waar het geen eigenaar van is.”

We willen graag van het college weten hoe hij deze afspraak uitvoert, vanwege de actuele en urgente situatie rondom de vos maar ook in het algemeen voor alle andere dieren.

Bekijk onze schriftelijke vragen Geen jacht op Amersfoortse gronden.

Gerelateerd nieuws

Voorkom onnodig extra lijden van dieren

“Halal en Koosjer hoort ook in de bedrijfskantine” stelde een motie van DENK die dinsdag 9 mei 2023 op de agenda stond in de ...

Lees verder

Vuurwerkverbod in Amersfoort!

Er gaat een vuurwerkverbod komen in Amersfoort! In 2021 namen Youssef el-Messaouidi (GroenLinks) en Noëlle Sanders (Beter Ame...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief