Gemeentehuis Boom

Democratie, bestuur en privacy

Samen, eerlijk en open

 • In plaats van plannen maken voor inwoners, maken we plannen mét inwoners.
 • Bij belangrijke besluiten houden we een raadgevend referendum. Burgers mogen dan stemmen over een onderwerp.
 • Plannen van de gemeente worden digitaal en in huis-aan-huisbladen aangekondigd. Ook worden ze zichtbaar gemaakt op de plek waar het om gaat, bijvoorbeeld een lint om een boom die wordt gekapt.
 • Er komt 1 gemeentelijk klachtenloket.
 • Er komt een organisatie waar in de gemeente afspraken maakt met woningcorporaties en verhuurdersverenigingen over de rechten van inwoners bij ingrijpende ontwikkelingen.
 • Er komt een kinder- of jeugdraad.
 • Er komt een gemeentelijke ombudsfunctie en een kinderombudsfunctie.
 • Op onafhankelijke lokale media wordt niet bezuinigd.
 • Het stadbestuur en de gemeenteraad zijn terughoudend met geheimhouding.
 • Er komt een gemeentelijk lobbyregister. Daarin kun je zien welke betrokkenheid lobbyisten op voorstellen hadden.
 • Afspraken die gemaakt worden tijdens de formatie van het college (het nieuwe stadsbestuur) worden openbaar.
 • Amersfoort onderzoekt de mogelijkheid om in wijken burgerberaden te houden.
 • Er komen niet meer dan 6 wethouders.
 • Cameratoezicht mag alleen tijdelijk en onder strenge voorwaarden.

Dit is een greep uit ons verkiezingsprogramma.

Dieren­rechten en dieren­welzijn

Klimaat, biodi­ver­siteit en energie

Natuur en biodi­ver­siteit

Economie en bedrij­vigheid

Wonen is een mensen­recht

Fietsers en voet­gangers eerst

Gezondheid, zorg en veiligheid

Gelijke kansen, werk en inkomen

Onderwijs en cultuur

Demo­cratie, bestuur en privacy