SDC10574

Natuur en biodiversiteit

Natuur is van levensbelang

 • In elke wijk komt meer natuur, minimaal 50 vierkante meter per inwoner
 • Kappen met kappen! De gemeente moet beter op onze bomen passen. Kappen is de allerlaaste optie! Een boom die niet op zijn plek kan blijven staan, gaat naar een ‘bomenbank’ tot hij ergens anders herplant wordt.
 • Als er toch een boom wordt gekapt, dan moeten er meerdere voor terugkomen. Want 1 jong boompje is niet hetzelfde als een grote, volwassen boom!
 • Werkzaamheden in het groen gebeuren alleen als de dieren niet verstoord of gedood worden.
 • De gemeente gebruikt geen gif meer.
 • Bladblazers op benzine worden verboden.
 • Ruim baan aan biologische en kleinschalige stadslandbouw!
 • De gemeente zorgt voor meer voedsel voor wilde bijen, hommels en vlinders.
 • Recreatie en toerisme mogen niet ten koste gaan van de natuur. Er komen mensvrije zones in de natuur.
 • Er komen geen nieuwe autowegen ten koste van de natuur, zoals de westelijke rondweg of een weg door de groengordel in het Soesterkwartier.
 • Inwoners krijgen hulp van de gemeente als ze iets willen doen voor de natuur in hun buurt.
 • Er komt een wethouder voor Biodiversiteit & Klimaat.

Dit is een greep uit ons verkiezingsprogramma.

Dieren­rechten en dieren­welzijn

Klimaat, biodi­ver­siteit en energie

Natuur en biodi­ver­siteit

Economie en bedrij­vigheid

Wonen is een mensen­recht

Fietsers en voet­gangers eerst

Gezondheid, zorg en veiligheid

Gelijke kansen, werk en inkomen

Onderwijs en cultuur

Demo­cratie, bestuur en privacy