Bea van de Bovenkamp


Buiten­gewoon frac­tielid

‘Heel fijn dat er eindelijk een partij is waar ik me zo bij thuis voel. Met name dierenwelzijn is voor mij altijd heel belangrijk geweest, maar ik wist niet goed wat daarmee te doen. Een paar jaar geleden werd ik lid van de partij en sinds begin 2021 help ik actief mee in de werkgroep.

Een goede partij voor dieren is automatisch een goede partij voor mensen. We hebben allemaal belang bij een gezond leefklimaat en daar hebben we elkaar hard voor nodig. Waar veel mensen de economie boven ecologie stellen, verliezen we de binding met de natuur. De natuur zou het zonder ons prima redden, andersom gaat dat echt niet werken. De Partij voor de Dieren is de enige partij die álle bewoners op aarde centraal stelt. En daar voel ik me goed bij.

Laten we in Amersfoort beginnen met een groenscan; waar kunnen we meer bomen, bloemen en kruiden planten. Er zijn wijken waar het nogal versteend is en groen is daar zo belangrijk. Met de klimaatverandering komt er steeds meer hitte en alleen tussen beton wonen is dan echt niet fijn. Met meer natuur werken we aan meer biodiversiteit, en daarmee een gezondere leefomgeving voor mens en dier.

In Amersfoort moeten we stoppen met het kappen van bomen, waar ook zoveel leefgebied van wilde dieren mee verwoest wordt. Er moet nogal wat hersteld worden en ook uitbreiding is belangrijk. Dieren hebben net zoveel bestaansrecht als mensen en moeten beschermd worden.’