Bea van de Bovenkamp


Commis­sielid

Woordvoerder voor:

  • Gebiedsgericht werken
  • Ambulante en specialistische zorg
  • Beschermd wonen
  • Sociale basis infrastructuur
  • Diversiteit
  • Integratie en toegankelijkheid
  • Onderwijs
  • Jeugd en arbeidsmarkt
  • Werk en inkomen