Kader­stel­lende notitie locatie AH Leus­derweg


Ruimte voor groen

31 mei 2023

Voorzitter,

Goed dat er hier een voorstel ligt om dit gebied opnieuw te ontwikkelen. We zijn blij met de bouw van 130 tot 150 woningen. Een ideale plek om te bouwen voor ouderen, met de voorzieningen in de buurt. Ook mooi conform Deltaplan. Dank hiervoor.

Wel zijn we kritisch op het plan als het gaat om parkeren en groen. De notitie is heel duidelijk als het gaat om de hoeveelheid parkeerplaatsen, waarvan 47 op het maaiveld. Maar als het gaat om groen dan zijn de kaders niet scherp. Beslispunt f. zegt: ‘Het realiseren van zo veel mogelijk groen bij de inrichting van de openbare ruimte en het binnenterrein.’ Vervolgens lezen we: ‘In de uitwerkingsfase moet blijken of die ruimte er ook is’. Wat er eigenlijk staat is: groen is de sluitpost.

Terwijl zo’n grote ontwikkeling juist ook een kans is om te vergroenen. Laten we daar dan ook een prioriteit van maken.

Daarom dienen we een amendement in op de notitie, Ruimte voor groen, waarbij we een streefwaarde van 1.500 m2 voor het groen aangeven om te voorkomen dat dit in de knel komt door andere ambities.

Ook zijn we mede-indiener van het amendement van GroenLinks ‘Een groen hart voor de Leusderweg’, juist omdat de ruimte schaars is en vergroenen wat prioriteit heeft.

Verder denken we dat dit een mooi moment is om de openbare ruimte te vergroenen, in combinatie met het creëren van meer ruimte voor voetganger en fietser. Dit geven we het college graag mee.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Reactie op motie Halal en koosjer hoort ook in de bedrijfskantine

Lees verder

Bijdrage Algemene Beschouwingen Kadernota 2024-2027

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer