Door­fiets­route Amers­foort-Utrecht


Maximale inzet voor natuur en bomen

9 mei 2023

Voorzitter,

“Het aanleggen van de doorfietsroute Amersfoort-Utrecht is bedoeld om het gebruik van de fiets te stimuleren en als aantrekkelijk alternatief te fungeren ten opzichte van auto en ov.

Fietsen is gezond, duurzaam en milieuvriendelijk.”.

Dit is de tekst uit het raadsvoorstel over dit plan en daar kunnen we het niet mee oneens zijn. Alle initiatieven voor verbeteringen van fietsinfra ondersteunen wij van harte. Alleen moet het één niet ten koste gaan van het ander, want als je fietsen als milieuvriendelijk schaart, waarom moet het dan ten koste gaan van waardevolle natuur? Het kappen van 312 bomen in wegvak 56 is niet zo milieuvriendelijk en daar schrokken wij dan ook van bij het lezen van dit plan. Zoals terecht aangegeven is het onderdeel van NNN-gebied waar ook beschermde dieren leven en gezien meerdere plannen die in dit gebied spelen, moeten we hier zeer zorgvuldig mee omgaan. Natuurlijk wordt het allemaal gecompenseerd, maar natuur is geen lego waarbij je 312 bomen weg pakt en ergens anders weer neer zet. Zeker in deze tijden van biodiversiteitscrisis en droogte gaat er al meer natuur verloren dan ons lief is. We moeten dit beschermen en zuinig zijn op alles wat we kunnen behouden en kap zoveel mogelijk te beperken door te zoeken naar alternatieven voor de bomenkap van deze omvang.

Daarom roepen we met deze motie het college ook op zich maximaal in te zetten voor behoud van natuur en bomen in wegvak 56 en ook 57, zodanig dat ook met dit plan aangesloten wordt bij ons groene coalitieakkoord waar respect en behoud van natuur voorop staat.

Fietsen door de natuur betekent ook respect voor natuur en daar fietsen wij graag met bochtje omheen zodat onze waardevolle natuur behouden kan blijven. De natuur en de dieren die daar leven zullen ons eeuwig dankbaar zijn.

Dank u wel.Interessant voor jou

En bescherm onze natuur & inwoners

Lees verder

Reactie op motie Halal en koosjer hoort ook in de bedrijfskantine

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer