Zorgen om de das? Zorgen voor de das!


Indiendatum: 21 feb. 2023

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Is het college bereid om de hieronder genoemde faunatunnel te voorzien van een dassenraster om op deze manier toekomstige aanrijdingen met de das te voorkomen?

2. Is het college bereid om in gesprek te gaan met de gemeente Soest om aan te dringen op onderzoek naar de wissel bij de Birkstraat 133, waarbij de gemeente Soest nagaat of de aanleg van een dassentunnel op deze plek wenselijk is?

3. Is het college bereid om nú maatregelen te nemen om de dassenclan van de Bokkeduinen beter te beschermen, ongeacht (eventuele) ontwikkelingen in het territorium, die de noodzaak tot betere bescherming alleen maar zullen vergroten? Te denken valt aan de aanleg van een dassentunnel met raster op de locatie van de wissel vanuit de Spoorwegdriehoek richting het voormalig Stedelijk Gymnasium en van een dassentunnel met raster bij de spoorwegovergang, richting het Eemklooster en een verzoek aan Prorail om het hekwerk te verbeteren.

4. Wil het college voor bovenstaande vragen ook beantwoorden:

a. Hoe en op welke termijn het hiermee aan de slag gaat? En of het de raad wil informeren over de resultaten en uitkomsten?

b. Zo nee, waarom niet?

Toelichting

Onze fractie kreeg het verdrietige signaal vanuit Stichting Dassenwerkgroep Utrecht en ’t Gooi dat op vrijdag 17 februari 2023 een dode das is gevonden aan de Birkstraat 133 in Soest. Vrijwel zeker is het dier aangereden. De stichting heeft zeer veel ervaring met het verifiëren van meldingen van dassen en hun sporen en heeft deze melding als volledig betrouwbaar beoordeeld aan de hand van een telefoongesprek met de melder en een foto van de das op de vindplaats. Mochten er echter nadere onderzoeksgegevens komen, dan willen we die graag melden.

Nabij de plek waar de dode das naar verluid is gevonden ligt een dassenburcht. Mogelijk steken hier vaker leden over van deze clan (familiegroep, kleine territoriale populatie van jaarlijks gemiddeld 3-5 dassen), omdat een dassenwissel (door dassen gemaakt paadje) deze drukke weg kruist. Een jaar of vier terug is ook al een dode das gemeld nabij deze plek. De doodsoorzaak was niet vastgesteld, maar een aanrijding ligt voor de hand.

Bij de kruising van de Barchman Wuytierslaan – Birkstraat – Amsterdamseweg, steken vermoedelijk dezelfde dassen ook de Birkstraat / Amsterdamse weg over. Er is een faunatunnel ten westen van de kruising en die wordt ook door veel dassen gebruikt, maar er ontbreekt een dassenraster om de dassen naar de tunnel te leiden. In de bermen van de Birkstraat zijn dan ook regelmatig dassenwissels te zien. Hierdoor is te verwachten dat het ook hier een keer mis zal gaan. Dankzij de rapporten van de Stichting Dassenwerkgroep Utrecht en ’t Gooi (inzake de westelijke ontsluiting) is bekend dat de faunavoorziening op deze plek incompleet is.