Ieder zijn ‘cup of tea’


Indiendatum: 22 nov. 2022

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Is het college bereid om het aanbod bij het MUP van de Voedselbank uit te breiden met menstruatiecups? Zo ja, op welke termijn kan het college hiermee starten? Zo nee, waarom niet?

2. Kan het college aangeven welke kosten zij voorziet wanneer menstruerende personen bij de voedselbank naast tampons en maandverband ook kunnen kiezen voor menstruatiecups?

3. Kan de uitgifte van menstruatiecups bij de Voedselbank financieel gedekt worden door de huidige middelen of is hiervoor een beslissing van de raad nodig?

4. Kan het college de toezegging doen dat zij via het MUP van de Voedselbank menstruatiecups gaat verstrekken aan personen die menstrueren en voorkeur hebben voor de cup?

Toelichting

De fractie van de Partij voor de Dieren vindt het goed om te merken dat het college aandacht heeft voor menstruatiearmoede, blijkens het collegebericht van 7 november over dit onderwerp. Aandacht voor menstruatiearmoede is nodig, omdat 1 op de 10 menstruerende personen geen geld heeft voor menstruatieproducten. De fractie van de Partij voor de Dieren is daarom verheugd dat er door Armoedefonds en gemeente Amersfoort tampons en maandverband worden verstrekt via de Menstruatieproducten Uitgiftepunten (MUP’s). De fractie van de Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat menstruerende personen zelf kunnen kiezen welk product zij gebruiken: tampons, maandverband of menstruatiecups. Tot nu toe worden er nog geen menstruatiecups door de gemeente of het armoedefonds verstrekt. Menstruatiecups zijn een duurzaam en hygiënisch alternatief voor wegwerp-menstruatieproducten

Indiendatum: 22 nov. 2022
Antwoorddatum: 13 dec. 2022

Inleiding door het college:

Wij hebben contact gezocht met de Voedselbank over de vraag of er in de praktijk vraag is naar het verstrekken van menstruatiecups. Zij geven aan dat dit niet het geval is. Enkele maanden geleden heeft de Voedselbank Amersfoort een voorraad menstruatiecups ontvangen van een externe partij en deze ter beschikking gesteld aan de klanten van de Voedselbank. Hier is vrijwel geen gebruik van gemaakt. Mensen geven aan dat ze niet praktisch in gebruik zijn. De cups moeten periodiek uitgespoeld worden en buitenhuis is het vaak niet mogelijk om dat discreet te doen. Mensen geven daarom de voorkeur aan maandverband (70%) en tampons (30%). Desalniettemin zullen wij de pilot “Laat menstruatie doodbloeden” die 15 december 2022 van start gaat op de Amersfoortse middelbare en MBO/HBO scholen uitbreiden door het beschikbaar stellen van in eerste instantie 2 menstruatiecups per school.

Antwoord 1

De Voedselbank is al een Menstruatie Uitgifte Punt (MUP) en kan nu al menstruatiecups verstrekken.

Antwoord 2

Zie inleiding en onder vraag 1. De kosten van een menstruatie cup variëren tussen de € 15,- en € 35,- per stuk. De Voedselbank kan als MUP een aanvraag doen bij het Armoedefonds voor menstruatiecups. Deze worden door het Armoedefonds niet standaard geleverd gezien de prijs en de geringe vraag naar deze producten.

Antwoord 3

Er is geen beslissing van de raad nodig. Wel willen we de pilot “Laat menstruatie doodbloeden” die 15 december 2022 van start gaat op de Amersfoortse middelbare en MBO/HBO scholen uitbreiden met 2 menstruatiecups per school. In eerste instantie kijken we of er nog voorraad is bij de Voedselbank/Armoedefonds mocht dit niet het geval zijn dan zijn de kosten hiervan circa € 1.000,-. Deze kunnen worden gedekt vanuit het financieel vangnet.

Antwoord 4

Zie ook het antwoord op vraag 1. Het is al mogelijk, maar er blijkt echter weinig vraag naar menstruatiecups te zijn