Geen viswater bij 't Hammetje (en meer succes)


Nieuws­be­richt

31 mei 2023

Het paradijsje van Willem Ham, ’t Hammetje, gaat op de schop. Het nieuwe bestemmingsplan stond op 30 mei 2023 op de agenda van de gemeenteraad. We hebben mooie successen behaald voor de dieren!

Geen vissteiger

Zo zou er eerst een vissteiger bij de waterplas komen, de vorige eigenaar liet hengelen toe. Deze vissteiger werd uit het plan geschrapt. Hiermee hebben we zelfs meer bereikt dan afgesproken in het coalitieakkoord: wat ooit (particulier) viswater was, is nu geen viswater meer. Een grote overwinning voor de dieren!

Extra maatregelen voor de vleermuizen

Een meerderheid van de gemeenteraad stemde voor ons amendement Extra maatregelen voor vleermuizen en voor motie Behoud het foerageergebied voor de vleermuizen. Hiermee vragen we het college om te onderzoeken welke extra maatregelen voor de vleermuizen mogelijk zijn bij de inrichting van 't Hammetje. Bijvoorbeeld het plaatsen van vleermuiskasten en het (terug)plaatsen van struiken langs de oevers.

Leefgebied van dieren

’t Hammetje wordt een plek waar inwoners van Vathorst kunnen recreëren. Als Partij voor de Dieren willen we voorkomen dat hierdoor het leefgebied van dieren erop achteruit gaat.

Bijvoorbeeld de vleermuizen. Zij jagen op insecten boven de waterplas. Het weghalen van bomen en struiken is nodig: veel bomen staan dicht op elkaar en hebben geen ruimte om te groeien. Ook worden er paden aangelegd. Maar haal je te veel bomen en struiken weg, dan verdwijnt de luwte en daardoor de insecten. Ook teveel kunstlicht op het water kan de waterplas minder geschikt maken voor de vleermuizen.

‘Maar er is toch een natuurtoets gedaan, dan zit het toch wel goed?’ Een natuurtoets is een juridische toets die draait om de vraag: gaat een soort weg als we dit stukje van het leefgebied afhalen? Het is de absolute wettelijke ondergrens.

Actieplan biodiversiteit

Als Partij voor de Dieren willen we diersoorten juist versterken door hun leefgebied te verbeteren. Daarvoor is een actieplan biodiversiteit nodig, zoals we hebben afgesproken in het coalitieakkoord. Daarmee brengen we in kaart wat nodig is om soorten te versterken. Dit kunnen we dan vooraf als voorwaarden bij een plan meegeven.

Voordat het actieplan biodiversiteit klaar is, beslist de gemeenteraad over veel oude plannen. Als Partij voor de Dieren proberen we altijd om deze plannen te verbeteren. Zo was dit de allerlaatste stap naar de uitvoering van de Ontwikkelingsvisie Over de Laak uit 2016.


Gerelateerd nieuws

Vuurwerkverbod in Amersfoort!

Er gaat een vuurwerkverbod komen in Amersfoort! In 2021 namen Youssef el-Messaouidi (GroenLinks) en Noëlle Sanders (Beter Ame...

Lees verder

Meldpunt Hittestress

Hoge temperaturen hebben ernstige gevolgen voor dieren in de veehouderij. Dieren in weilanden hebben geen schaduw en tijdens ...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief