Extra maat­re­gelen voor vleer­muizen


amen­dement

31 mei 2023

Raadsvoorstel: Gewijzigde vaststelling chw bestemmingsplan Over de Laak, ’t Hammetje, vaststelling beeldkwaliteitseisen en gewijzigde vaststelling grondexploitatie Kavels Over de Laak

De raad van de gemeente Amersfoort overwegende dat:

  • Amersfoort volgens het coalitieakkoord een zorgzame stad is voor mens en dier;
  • ‘t Hammetje een uitloopplek wordt voor inwoners van Vathorst;
  • Er in het plan in het bijzonder aandacht is voor vleermuizen, omdat zij het gebied gebruiken als foerageergebied;
  • In de Natuurtoets door Bureau Waardenburg (van 2 juni 2022) nog een maatregel beschrijft waarmee een plus voor de natuur is te realiseren: “De folly’s kunnen geschikter gemaakt worden als verblijfplaats voor vleermuizen door de hoeveelheid lichtinval te verminderen. Dit kan door enkele ramen / openingen in de muur en het dak dicht te maken. De folly’s hebben veel potenties voor vleermuizen door de grootte en de grote hoeveelheid wegkruipmogelijkheden. Soorten die hiervan kunnen profiteren zijn gewone grootoorvleermuis, gewone dwergvleermuis en laatvlieger.”

besluit:

  1. aan het ontwerpraadsbesluit het volgende beslispunt toe te voegen: “Bij de inrichting te onderzoeken welke extra maatregelen voor vleermuizen mogelijk zijn, bijvoorbeeld het plaatsen van vleermuiskasten.”


Status

Aangenomen

Voor

Amersfoort2014, ChristenUnie, GroenLinks, Beter Amersfoort, BPA, SP, Partij voor de Dieren, CDA, Amersfoort voor Vrijheid

Tegen

PvdA, DENK, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Maximale inzet voor natuur en bomen

Lees verder

Behoud het foerageergebied voor de vleermuizen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer