Duidings­ge­sprek na de gemeen­te­raads­ver­kie­zingen


23 maart 2022

Voorzitter, we leven in een onzekere tijd. We weten niet wat er in de wereld gaat gebeuren met Oekraïne, COVID, de economische situatie en de gevolgen van de natuur- en klimaatcrisis. De komende 4 jaar zullen we zien wat er op ons af gaat komen. Onze inwoners hebben nu gekozen en we feliciteren alle partijen en alle gekozen raadsleden dat ze de komende 4 jaar samen met ons deze prachtige gemeente Amersfoort mogen vertegenwoordigen.

De Partij voor de Dieren feliciteert in het bijzonder de 5 grootste partijen met hun verkiezingsuitslag. Wat wel opvalt, is dat de kiezer de coalitiepartijen op de vingers heeft getikt, en dat alle coalitiepartijen minder stemmen hebben gekregen dan 4 jaar terug. Het zijn eigenlijk vooral de kleine partijen die meer stemmers hebben getrokken. Wij feliciteren deze partijen dus ook. En natuurlijk ook Partij voor de Dieren die als enige partij 2 nieuwe zetels erbij heeft gekregen, waar we enorm trots op zijn en wat een duidelijk signaal is.

De kiezer heeft een voorkeur uitgesproken voor groen en progressief. Partijen met een duidelijke visie op duurzaamheid, natuur, ongelijkheid, lokale vertegenwoordiging én/ of dierenrechten. De Partij voor de Dieren vindt het dan ook logisch dat een nieuwe coalitie die kant opgaat. En dat die coalitie de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis echt gaat aanpakken, en verder kijkt dan korte termijn economische belangen. Het is tijd voor een fundamenteel andere koers. Dat er zoveel mensen niet zijn gaan stemmen zegt ook iets over de noodzaak tot een andere koers, vinden wij; ruim 4 van de 10 stemgerechtigden heeft niet gestemd. Het vertrouwen is laag. Dus naast nieuwe vormen van het betrekken van inwoners, met de lage opkomst vragen inwoners ook om te investeren in een gezonde, goed werkende democratie. Die bovendien voor mensen van allerlei achtergronden begrijpelijk en toegankelijk is.

Trap niet in de val van het compromis: een coalitie met daarin ook niet-progressieve partijen lijkt comfort te bieden, maar betekent wéér niet het maximale halen uit de mogelijkheden. Betekent weer verwaterde compromissen en eindeloze trajecten, terwijl de belangrijke vraagstukken van deze tijd inmiddels schreeuwen om heldere en moedige politieke keuzes. De inwoners van Amersfoort vragen met deze uitslag duidelijk om lef te tonen en beslissingen te nemen in het voordeel van het welzijn van de mensen, de natuur, de dieren en de lokale democratie.

Qua thema’s: Wat betreft de Partij voor de Dieren heeft de aanpak van de biodiversiteits- en klimaatcrisis de grootste prioriteit. Dat betekent meer aandacht en geld naar het radicaal vergroenen van onze gemeente, het versnellen van de energietransitie en dat iedereen daaraan mee kan doen, dat we de economie en ons consumptiepatroon drastisch verduurzamen en dat we kappen met kappen.

De gemeente geeft daarin ook het goede voorbeeld in het verlagen van onze voetafdruk, samen met bewoners en bedrijven en met als doel om als stad in 2030 CO2-neutraal te zijn. We zetten maximaal in op duurzame mobiliteit met de fiets, voetganger en OV op nummer 1. Dit gaan we actief stimuleren waarbij de auto de laatste keuze wordt. En dat er geen bouwplannen meer komen of infrastructuur aangelegd wordt ten koste van natuur en het leefgebied van dieren. Wij denken en helpen graag mee om onze gemeente groener, duurzamer en biodiverser te maken, zowel qua natuur als samenleving.

Het is al kort aangestipt en het zit ook in onze naam: wij zouden graag zien, gezien de verkiezingsuitslag en het behalen twee zetels door de PvdD, dat Amersfoort nu echt ambitieus en goed gaat zorgen voor alle dieren in de stad en dus met een nota en een wethouder dierenwelzijn gaat komen. Dierenwelzijn kan niet los worden gezien van mensenwelzijn. De Partij voor de Dieren vindt dat het tijd wordt voor één centraal, proactief dierenwelzijnsbeleid. Dat niet alleen gericht is op het tegengaan van dierenleed, maar ook proactief beleid om dierenwelzijn te bevorderen, in alle plannen die de gemeente maakt.

Ook dieren zijn inwoners van Amersfoort en hebben het recht om te leven naar hun aard. Maar zij kunnen niet zelf opkomen voor hun belangen. De Partij voor de Dieren wil dat Amersfoort zo kan worden ingericht dat er plaats is voor alle dieren, of ze nu in het wild leven, of bij mensen thuis. Zoals Mahatma Gandhi zei: “De mate van beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop ze omgaat met dieren”. Een beschaafde gemeente kan niet zonder deugdelijk dierenwelzijnsbeleid.