Maximale inzet voor natuur en bomen


Motie

9 mei 2023

De raad van de gemeente Amersfoort

overwegende dat:

  1. Het verbreden van het fietspad met zich meebrengt dat er veel bomen gekapt moeten worden (in wegvak 56 zijn dat ongeveer 312 bomen).
  2. Dit een enorme hoeveelheid bomenkap in een klein gebied is.
  3. Het daarom belangrijk is alles op alles te zetten om de schade aan de natuur in het algemeen en de bomen in het bijzonder zoveel mogelijk te beperken door te zoeken naar alternatieven voor de bomenkap van deze omvang.

verzoekt het college:

  1. Zich maximaal in te zetten voor behoud van natuur en bomen in wegvak 56, zodanig dat ook met dit plan aangesloten wordt bij ons groene coalitieakkoord waar respect en behoud van natuur voorop staat.

Christian van Barnveld, Partij voor de Dieren

Dillian Hos, GroenLinks

Hans Bol, ChristenUnie


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, Amersfoort2014, ChristenUnie, GroenLinks, SP, Amersfoort voor Vrijheid, Partij voor de Dieren, CDA, D66

Tegen

DENK, VVD, Beter Amersfoort, BPA

Lees onze andere moties

Voorkom onnodig extra lijden van dieren

Lees verder

Extra maatregelen voor vleermuizen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer