Lucht­kwa­liteit naar Bruisende Stad


Amen­dement

6 september 2022

De raad van de gemeente Amersfoort

overwegende dat:

  1. De programma’s Luchtkwaliteit en Dierenwelzijn nog niet zijn toegewezen aan een commissie.
  2. In de raadscommissie Bruisende stad het onderwerp Stedelijk beheer en milieu wordt besproken, een onderwerp dat van invloed is op dierenwelzijn en luchtkwaliteit.
  3. Het voor een integrale oordeelsvorming daarom wenselijk is dat de programma’s Dierenwelzijn en Luchtkwaliteit onderdeel worden van het onderwerp Stedelijk beheer en milieu.
  4. De programma’s Luchtkwaliteit en Dierenwelzijn beide portefeuille zijn van dezelfde wethouder, die verantwoordelijk is voor zowel Dierenwelzijn als Duurzame leefomgeving en biodiversiteit (Klimaatadaptatie, Stedelijk beheer, Luchtkwaliteit en Groen).

besluit:

Het volgende in het ontwerpraadsbesluit te wijzigen:

  1. In beslispunt 2 ‘Luchtkwaliteit’ toevoegen aan raadscommissie Bruisende Stad.
  2. Aan beslispunt 4 toe te voegen: met dien verstande dat: artikel 2 van de Verordening op de raadscommissies van de gemeente Amersfoort 2022 zodanig is gewijzigd zodat programma Luchtkwaliteit onder raadscommissie Bruisende Stad valt.

Natanja Vreugdenhil, Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Beter Amersfoort, BPA, ChristenUnie, D66, DENK, Partij voor de Dieren, PvdA, VVD

Tegen

Amersfoort voor Vrijheid, Amersfoort2014, CDA, GroenLinks