Minder geheim­houding, meer openheid


Motie

6 september 2022

De raad van de gemeente Amersfoort

overwegende dat:

  1. Het college op grond van artikel 25 Gemeentewet stukken onder oplegging van geheimhouding aan de raad kan overleggen en de raad die geheimhouding dient te bekrachtigen.
  2. Stukken of onderdelen daarvan alleen bij wijze van hoge uitzondering geheim dienen te worden verklaard, op grond van een belang genoemd in artikel 5.1 Wet open overheid.
  3. Het niet wenselijk is dat als eenmaal geheimhouding is opgelegd, dit langer van kracht blijft dan noodzakelijk.
  4. Besluitvorming omtrent geheimverklaring daarom zorgvuldig, transparant en met waarborgen omkleed dient te worden inclusief periodieke review.
  5. De wet voorschrijft dat het voor burgers en raadsleden volstrekt inzichtelijk dient te zijn waarom en op welke onderdelen geheimhouding is opgelegd.

verzoekt het college:

  1. Alle stukken die staan vermeld in het geheimhoudingsregister voor 1 maart 2023 te reviewen en de raad schriftelijk te motiveren welke stukken of onderdelen van stukken geheim moeten blijven.
  2. Ten aanzien van stukken waarvan het blijkens de review niet langer noodzakelijk is om de geheimhouding voort te laten duren, de raad uiterlijk kwartaal 2 van 2023 een voorstel voor te leggen tot opheffen van de geheimhouding.
  3. De hierboven genoemde review en daaruit voortvloeiende voorstellen tot opheffen van geheimhouding jaarlijks te laten plaatsvinden, gelijktijdig met het jaarlijkse overzicht van stand van zaken ten aanzien van moties en toezeggingen.
  4. Als stukken onder geheimhouding aan de raad worden overgelegd in het raadsvoorstel ter bekrachtiging van de geheimhouding altijd de duur van de geheimhouding op te nemen. Waarbij in beginsel een bepaalde tijd, passende bij de specifieke casus, voorgesteld wordt (bijvoorbeeld een jaar, de duur van een project, etc). Indien een bepaalde tijd niet mogelijk is, dat in het raadsvoorstel te motiveren.

Christian van Barneveld, Partij voor de Dieren

Menno Fousert, Amersfoort 2014

Hans van Wegen, BPA

Rob Smulders, PvdA

Noƫlle Sanders, Beter Amersfoort

Maarten Flikkema, VVD

Bram Leeuwenkamp, GroenLinks

Marjolein Perdo, D66

Hans Bol, ChristenUnie

Jan de van der Schueren, CDA


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, DENK, VVD, Amersfoort2014, ChristenUnie, GroenLinks, Beter Amersfoort, BPA, SP, Amersfoort voor Vrijheid, Partij voor de Dieren, CDA, D66

Tegen

Lees onze andere moties

Minder parkeren, beter wonen

Lees verder

Luchtkwaliteit naar Bruisende Stad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer