Fossiele reclame uitfa­seren


Motie

20 december 2022

De raad van de gemeente Amersfoort

overwegende dat:

  1. Amersfoort duidelijke ambities heeft om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen om te voldoen aan de doelstellingen van het klimaatverdrag van Parijs.
  2. Versnelling van de verandering naar het gebruik van duurzame brandstoffen nodig is om de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 graden te beperken.
  3. Het belangrijk is voor de gezondheid van onze inwoners dat we de klimaatdoelen halen en de luchtkwaliteit verbeteren.
  4. Er in de stad reclame wordt gemaakt voor producten en diensten die het gebruik van fossiele brandstoffen aanjagen, zoals reclames van de fossiele industrie en voor vliegreizen en auto’s op fossiele brandstoffen.
  5. Onderzoek aantoont dat reclame de mening van consumenten beïnvloedt.
  6. Het in ons land ondertussen volstrekt normaal is dat, vanwege de grote effecten op de volksgezondheid, geen reclame meer mag worden gemaakt voor tabaksproducten en door tabaksproducenten.
  7. Alle contracten voor reclame in de openbare ruimte via de gemeentelijke reclamemedia in de komende tien jaar aflopen.

verzoekt het college:

  1. Bij aanbestedingen, contractverlenging en nieuwe contracten voor reclame in de openbare ruimte fossiele reclame uit te sluiten door als voorwaarde te stellen en in contracten op te nemen dat er geen reclame van de fossiele industrie en voor fossiele producten en diensten wordt getoond. Hierbij gaat het om reclamedragers geplaatst op gemeentegrond, waarvoor de gemeente zelf een concessie heeft afgesloten, te weten: reclame A0 displays, lichtbordreclame, reclamemasten, reclame in bushokjes en vrijstaande reclamevitrines.
  2. Daarbij fossiele reclame te definiëren als reclame door of voor de fossiele industrie (bedrijven en belangenorganisaties in de kolen-, olie- en gassector), de luchtvaartsector en fossiele producten en diensten (fossiele brandstoffen, vliegvakanties inclusief pakketreizen waarvan een vliegticket onderdeel is, vliegtickets, grijze stroomcontracten, gascontracten, cruisereizen en auto’s, motors, brommers en scooters met een fossiele of hybride brandstofmotor).
  3. De raad bij relevante ontwikkelingen te informeren over de voortgang, bereikte resultaten en eventuele financiële consequenties.

Natanja Vreugdenhil, Partij voor de Dieren

Ida Bromberg, GroenLinks

Tahsin Bülbül, DENK

Marcel Koning, ChristenUnie

Rob Smulders, PvdA

Hugo Kruyt, SP


Status

Aangenomen

Voor

Amersfoort2014, Beter Amersfoort, ChristenUnie, D66, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SP

Tegen

Amersfoort voor Vrijheid, BPA, CDA, VVD