Hup, leg die daken vol


Motie

7 maart 2023

De raad van de gemeente Amersfoort

overwegende dat:

  1. De klimaatcrisis ernstig en urgent is en het behalen van de klimaatdoelen van Parijs extreem onwaarschijnlijk is met de huidige gang van zaken
  2. In het coalitieakkoord ‘Akkoord!’ staat dat de coalitie kiest voor een ‘duurzame ontwikkeling van onze gemeente, in balans met de omgeving en binnen de grenzen van onze planeet’ en dat, als we de opwarming van de aarde willen beperken, we ‘vooral onszelf zullen moeten veranderen; hoe we naar zaken kijken, hoe we gewend zijn beslissingen te nemen en hoe we ons gedragen’.
  3. Hier een raadsvoorstel voorligt waarbij energieneutraal opleveren van nieuwbouwwoningen mogelijk is, maar dit slechts als keuze wordt voorgelegd aan toekomstige inwoners

Verzoekt het college

  1. In gesprek te gaan met initiatiefnemers met als doel in dit project het aandeel hernieuwbare energie te verhogen tot 100%
  2. Over de uitkomsten van dit gesprek te rapporteren aan de raad vóór 1 juni 2023.

Natanja Vreugdenhil, Partij voor de Dieren

Jeroen Bulthuis, GroenLinks

Dirk-Joost van Hamersveld, D66

Jan Steven Eilander, ChristenUnie

Alex Engbers, CDA

Rob Smulders, PvdA

Hugo Kruyt, SP


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, DENK, Amersfoort2014, ChristenUnie, GroenLinks, Beter Amersfoort, BPA, SP, Partij voor de Dieren, CDA, D66

Tegen

VVD, Amersfoort voor Vrijheid

Lees onze andere moties

Fossiele reclame uitfaseren

Lees verder

Vlieg op met je 4e aanvliegroute en bescherm onze natuur & inwoners

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer