Naleving Wet dieren tijdens Dorps­feest Hoogland


Schrif­te­lijke vragen

Indiendatum: 7 sep. 2023

Wanneer dieren worden gebruikt voor menselijk vermaak of in competities, komt hun welzijn al snel in het gedrang. De fractie van de Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen over het welzijn van dieren tijdens de activiteiten op Dorpsfeest Hoogland.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Is het college het met de fractie van Partij voor de Dieren eens dat een evenement geen redelijk doel is waarvoor het welzijn of de gezondheid van een dier benadeeld mag worden?

2. Beschikt het college over voldoende informatie om te kunnen beoordelen of de organisatoren en deelnemers zich tijdens Dorpsfeest Hoogland aan de Wet dieren zullen houden? Wil het college voor elk van de volgende aspecten die in de Wet dieren (artikel 1.3 lid 3) benoemd worden, aangeven of en hoe dit het geval?

Volgens de Wet dieren moeten dieren gevrijwaard zijn van a) dorst, honger en onjuiste voeding; b) fysiek en fysiologisch ongerief; c) pijn, verwonding en ziektes; d) angst en chronische stress; e) beperking van hun natuurlijk gedrag.

3. Hoe controleert de gemeente op het welzijn van de dieren tijdens en rondom het evenement?

4. Als er levende dieren aanwezig zijn tijdens evenementen, hoe wordt dit dan verwerkt in de plannen voor openbare orde en veiligheid? Wordt er expliciet rekening gehouden met levende dieren? Bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) als het gaat om evacuatie? Kan het college inzicht geven in hoe dit geregeld is voor Dorpsfeest Hoogland?

5. De aangespannen paardensport gebruikt pijnlijke dwangmiddelen om paarden in volstrekt onnatuurlijke houdingen te forceren. Kan het college garanderen dat bij de Paardensportdag op 16 september geen sprake is van het gebruik van: a) opzetbeugels; b) opzetbitten; c) neusriemen; d) sperriemen; e) staartbeugels; d) verzwaard beslag; e) oorproppen.

6. Deelt het college het standpunt dat welzijn en gezondheid van paarden niet gewaarborgd kunnen worden wanneer de dieren gedwongen worden tot een onnatuurlijke houding en beweging?

7. Is het college bereid om in gesprek te gaan met de organisatie van Dorpsfeest Hoogland om duidelijkheid te verkrijgen over de naleving van de Wet dieren, dit jaar en bij eventuele volgende edities?

Toelichting

Wanneer dieren worden gebruikt voor menselijk vermaak of in competities, komt hun welzijn al snel in het gedrang. Bij verschillende activiteiten tijdens Dorpsfeest Hoogland worden dieren gebruikt (zie bijlage programmaboekje Dorpsfeest Hoogland).

Paardensportdag

Op zaterdag 16 september vindt er een Paardensportdag plaats met wedstrijden met tuigpaarden. Paarden worden voor een koets gespannen en moeten enkele rondjes lopen, terwijl een jury hun houding en manier van bewegen beoordeelt. Houdingen die onnatuurlijk zijn voor een paard, leiden hierbij tot een hogere score. Afhankelijk van het wedstrijdreglement dat geldt, kunnen dwangmiddelen worden ingezet om paarden in een onnatuurlijke houding te dwingen. Voor meer informatie verwijzen we naar het rapport ‘Paardenleed in de aangespannen sport’ van de organisatie Dier & Recht.

Kinderboerderij

Daarnaast is er een kinderboerderij op het terrein van Dorpsfeest Hoogland.

Ponyrijden

Kinderen kunnen ponyrijden op zaterdag 16 en zondag 17 september.

Stunts met dieren

Tenslotte zal op zondag 17 september Jos Clemens stunts uitvoeren met dieren zoals dromedarissen, lama’s, alpaca’s, Wallische geiten, paarden, schapen en roofvogels.

Wet dieren

Organisatoren en deelnemers moeten zich tijdens Dorpsfeest Hoogland houden aan de Wet dieren. Deze wet erkent de intrinsieke waarde van het dier. Inbreuk op de integriteit of het welzijn van dieren moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Dieren moeten onder andere gevrijwaard zijn van pijn, verwondingen, fysiek en fysiologisch ongerief, angst, chronische stress en beperking van hun natuurlijk gedrag (Art 1.3). Het is strafbaar om zonder redelijk doel bij een dier pijn of letsel te veroorzaken en de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen (Art 2.1 lid 1)