Minder parkeren, beter wonen


Amen­dement

31 mei 2022

De raad van de gemeente Amersfoort

overwegende dat:

  1. een lagere parkeernorm mogelijk is omdat er een OV-knooppunt is en een korte fietsafstand naar de binnenstad;
  2. door een lagere parkeernorm de financiële haalbaarheid verbetert zodat er meer ruimte is voor een gedifferentieerd woningaanbod;
  3. er hierdoor bovendien meer ruimte is voor vergroening en verbetering van de leefomgeving;

besluit:

Aan het ontwerpraadsbesluit de volgende beslispunten toe te voegen:

  1. het gebied Hoefkwartier te beschouwen als pilot autoluwe wijk en van de nu gebruikte 30% naar 50% korting op de parkeernorm te gaan conform aangenomen MaaS-beleid, vanwege de voorgestelde parkeerregulering in Hoefkwartier zelf, de aanwezigheid van een OV-knooppunt in combinatie met de beoogde verstedelijkingsgraad;
  2. de ontstane financiële ruimte aan te wenden voor een meer gedifferentieerd woningaanbod, vergroening en verbetering van de leefomgeving;
  3. ook in omringende wijken parkeerregulering in te voeren;
  4. bovenstaande ook te verwerken in het monitoringsplan Hoefkwartier.

Natanja Vreugdenhil, Partij voor de Dieren

Dirk-Joost van Hamersveld, D66

Dillian Hos, GroenLinks

Rob Smulders, PvdA


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, Partij voor de Dieren, Amersfoort2014, GroenLinks, BPA, SP, D66

Tegen

DENK, VVD, ChristenUnie, Beter Amersfoort, Amersfoort voor Vrijheid, CDA