Amen­dement Minder parkeren, beter wonen


31 mei 2022

De raad van de gemeente Amersfoort

overwegende dat:

  1. een lagere parkeernorm mogelijk is omdat er een OV-knooppunt is en een korte fietsafstand naar de binnenstad;
  2. door een lagere parkeernorm de financiële haalbaarheid verbetert zodat er meer ruimte is voor een gedifferentieerd woningaanbod;
  3. er hierdoor bovendien meer ruimte is voor vergroening en verbetering van de leefomgeving;

besluit:

Aan het ontwerpraadsbesluit de volgende beslispunten toe te voegen:

  1. het gebied Hoefkwartier te beschouwen als pilot autoluwe wijk en van de nu gebruikte 30% naar 50% korting op de parkeernorm te gaan conform aangenomen MaaS-beleid, vanwege de voorgestelde parkeerregulering in Hoefkwartier zelf, de aanwezigheid van een OV-knooppunt in combinatie met de beoogde verstedelijkingsgraad;
  2. de ontstane financiële ruimte aan te wenden voor een meer gedifferentieerd woningaanbod, vergroening en verbetering van de leefomgeving;
  3. ook in omringende wijken parkeerregulering in te voeren;
  4. bovenstaande ook te verwerken in het monitoringsplan Hoefkwartier.

Natanja Vreugdenhil, Partij voor de Dieren

Dirk-Joost van Hamersveld, D66

Dillian Hos, GroenLinks

Rob Smulders, PvdA


Status

Aangenomen

Voor

Tegen