Stem­ver­klaring nota evene­men­ten­beleid


13 september 2023

Voorzitter,

Wat ben ik ongelooflijk trots op deze nota evenementenbeleid die hier voorligt. Met daarin zoveel aandacht voor het perspectief van het dier. Namens de fractie van de Partij voor de Dieren wil ik hiervoor mijn grote dank uitspreken.

Toch even iets persoonlijks, als dat mag voorzitter. Net als waarschijnlijk de meeste van u ben ook ik opgegroeid met de vanzelfsprekendheid van het gebruik van dieren. Lange tijd heb ik er niet bij stil gestaan wat dit betekende voor een dier. Een dier kreeg betekenis door zijn nut voor de mens.

Het is door anderen dat mijn beeld is verschoven. Ik ben gaan inzien hoe de verstoorde verhouding die wij als mensen hebben met dieren en met de natuur, uiteindelijk leidt tot het onleefbaar worden van onze planeet. En ik heb de eer en verantwoordelijkheid om deel uit te maken van de wereldwijde emancipatiebeweging voor dieren.

(En die beweging groeit. En ja, voorzitter, soms is er ook groeipijn, maar daar komen we sterker uit.)

Voorzitter, steeds meer mensen worden zich bewust van de intrinsieke waarde van het dier. Van de waarde die het leven van een dier heeft voor het dier zelf. Steeds meer mensen bekijken de situaties waarin wij dieren brengen vanuit het perspectief van een dier. En concluderen dat het beter kan en beter moet.

Terug naar de nota evenementen. Vermaak met dieren kan leuk zijn voor mensen, maar wat betekent het voor het welzijn van een dier. Er gaat een hele wereld achter schuil, van fokken, slepen, trainen en sollen met dieren. Dat is misschien niet zichtbaar voor het publiek, maar dat moet je je wel realiseren.

Daarom zijn we ontzettend blij dat er een dierenwelzijnsnota komt en het toetsingskader voor het verlenen van vergunningen en subsidies aan evenementen met dieren. En dat het college vooruitlopend daarop al in gesprek gaat met organisatoren om te ontmoedigen dat dieren worden ingezet voor vermaak. Heel veel dank hiervoor aan het college.

Dank u wel voorzitter.