En bescherm onze natuur & inwoners


7 maart 2023

Gemeenteraad Amersfoort, 7 maart 2023

Voorzitter,

Je slaat de ochtendkrant open en het eerste bericht wat je ziet is “Ministerie wil mogelijk een vierbaans-snelweg dwars door Amersfoort aanleggen”. Dag en nacht auto’s en vrachtwagens dwars door de stad. Beter voor de doorstroming en niet meer bij Hoevelaken linksaf.

Zo’n bericht doet wat met de inwoners, want dat heeft impact op de leefbaarheid & gezondheid voor alle inwoners van de stad. Bij de motie die nu voor ligt gaat het niet over een snelweg “DOOR” de stad, maar een mogelijke vliegtuigsnelweg “OVER” de stad. 120 vliegtuigen per dag die dalen, opstijgen of rondjes cirkelen boven onze regio als er problemen zijn. Dat is het plan wat ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voorstelt met de vierde aanvliegroute voor passagiers- en vrachttoestellen over Gelderland en Utrecht naar Schiphol. Elke 6 á 7 minuten zo’n 30 seconden geluidshinder van een vliegtuig dat weer over komt.

En hoe de route exact gaat lopen is nog niet bekend: dwars over onze gemeente of vlak erlangs, maar dat doet er eigenlijk ook niet toe. Met deze motie roepen wij het college op om als Regio Amersfoort, met omliggende gemeenten en de provincie, samen op te trekken en ons uit te spreken tegen de komst van een vierde aanvliegroute naar Schiphol. Juist dat verbindt ons als regio en de waarden op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid en zorg voor de natuur van onze prachtige regio.

Onze regio kenmerkt zich door één van de prachtige groene longen van NL: De Utrechtse Heuvelrug die letterlijk in Amersfoort begint en zich van links tot rechts uitspreidt over onze mooie groene provincie. We zitten al midden in een stikstof-, klimaat- en biodiversiteitscrisis en om dan iedere dag een deken van CO2, stikstofverbindingen, kankerverwekkende stoffen zoals ultrafijnstof en benzeen en andere broeikasgassen over onze regio uit te spreiden is werkelijk onacceptabel en zal onomkeerbare gevolgen hebben voor mensen, dieren en onze kwetsbare natuur.

Wij hebben mooie ambities als stad voor de komende jaren en volgende generaties als het gaat over gezondheid en welzijn van alle inwoners, duurzaamheid & biodiversiteit, CO2-neutraal en schone lucht en al deze ambities staan enorm onder druk of worden zelfs onhaalbaar bij de aanleg van deze vierde aanvliegroute. Afgelopen jaren is er enorm veel onderzoek uitgevoerd, o.a. door RIVM maar ook de EU, over de schadelijke gezondheidseffecten van geluidshinder en omgevingslawaai.

Het laatste EU-rapport heeft als conclusie:
De langdurige blootstelling aan lawaai kan uiteenlopende gezondheidseffecten hebben, zoals geprikkeldheid, slaapstoornissen, negatieve gevolgen voor het hart- en bloedvatenstelsel of de stofwisseling en cognitieve functiestoornissen bij kinderen. Op basis van de beschikbare gegevens gaan wij ervan uit dat omgevingslawaai bijdraagt tot naar schatting 48.000 nieuwe gevallen van ischemische hartaandoeningen per jaar en 12.000 vroegtijdige sterfgevallen. Daarnaast ondervinden door lawaai naar schatting 22 miljoen mensen chronische en zware stress en lijden 6,5 miljoen mensen aan een chronische vorm van een ernstige slaapstoornis. Blootstelling aan vliegtuiglawaai is de oorzaak van een slechte leesvaardigheid bij naar schatting 12.500 schoolkinderen. Kortom: dit kan niet zo langer!

Krimp van de luchtvaart is daarom de enige oplossing om onze omgeving en onze aarde leefbaar te houden en niet een nieuwe vliegroute aanleggen. Afrondend wil ik nog even mijn enorme dank uitspreken naar alle partijen die deze motie hebben meegetekend of steunen en actief hebben meegedacht in de opzet hiervan. Dit is een stevig en duidelijk signaal wat wij dan ook willen uitdragen en wat het college kan meenemen om samen met de gemeenten en provincie het afwijzende standpunt te laten horen van deze aanvliegroute en onze inwoners actief te informeren over ontwikkelingen.

Daarom spreken wij uit: Vlieg op met je 4e aanvliegroute en bescherm onze natuur & inwoners!

Dank u wel.