Joost Storm


Nr. 8 Partij voor de Dieren Amers­foort

Joost schreef zijn buurtbewoners aan en legde contact met mensen die al eerder een groenstrook hebben gemaakt.

‘Vroeger was er bij de Albatrosstraat een tuincentrum met een kwekerij, een kas en een chalet. Daar werkten mensen in de tuin, er was muziek en activiteiten voor kinderen. Die structuur is door een buurtgenoot op die plek voorgezet. Ik zocht hem op om te zien wat er allemaal mogelijk is. Mijn plan heb ik overlegd met de verantwoordelijke persoon van de gemeente en daar is een mooie visualisatie van gemaakt.

We willen op een paar plekken oevers uitgraven, zodat wie dan ook makkelijker aan land kan komen. De nieuwe stadsnatuur krijgt oeverbegroeiing, weidebloemen. kruid- en bloeirijk voedsel voor insecten. Bij het water maken we een open ruimte, zodat je daar kunt zitten. Er komen meer bomen en struiken, dus plekken voor vogels. Ik zie ook jonge vliertjes en er staan hier al krentenboompjes, hazelaars, Gelderse roos en allerlei heesters.

Er zijn best meer van dit soort plekken. Ik fiets ook rond met gedachten als: waar kunnen er meer tegels uit, waar zouden plaatselijke bewoners ook zulke dingen kunnen doen. Als het klaar is, dan zou ik me hard willen maken voor bomenrondjes. Je kunt bewoners erbij betrekken, zodat ze dit met elkaar kunnen realiseren en gezellig bezig zijn met de natuur.’