Amers­foort2014 en PvdD Amers­foort planten bomen in de Melksteeg


Amersfoort2014 en de Partij voor de Dieren hebben op zondag 27 februari ruim 100 bomen geplant in de Melksteeg. Hiermee vragen de partijen aandacht voor de achterblijvende herplant van bomen door de gemeente Amersfoort. Begin 2019 zijn zo’n 1.500 bomen gekapt voor de aanleg van de westelijke rondweg. Al sinds 2016 belooft de gemeente om de bomenkap goed te maken door nieuwe bomen te planten, maar dat is nog steeds niet gebeurd.

Amersfoort2014 en de Partij voor de Dieren vinden dat het afgelopen moet zijn met het uitstel. De partijen voegen de daad bij het woord door nu zelf bomen te planten in het gebied achter de rioolwaterzuivering.

Lijsttrekker Menno Fousert van Amersfoort2014 opende vandaag samen met lijsttrekker Christian van Barneveld van de Partij voor de Dieren wat zij noemen de ‘bomenhub’ voor Amersfoort. In de kale Melksteeg is genoeg ruimte om bomen een permanente of tijdelijke plek te geven. In Amersfoort is het al jaren zo dat de herplant de bomenkap niet kan bijbenen. Geldgebrek wordt door het college als reden gegeven voor de achterblijvende aanplant. De bomenhub levert een dubbel voordeel op: de aanplant in de Melksteeg is eindelijk gestart én Amersfoort kan groener worden gemaakt met de bomen die hier groeien.

Leefbare aarde

Christian van Barneveld van de Partij voor de Dieren: “Met de kap van 1.500 bomen is ook het leefgebied van beschermde diersoorten verwoest. Dat kun je natuurlijk nooit goed maken met de plant van jonge boompjes op een andere plek, maar het is in ieder geval een stap in de goede richting.” Hij wijst erop dat de provincie Utrecht in 2017 al eiste dat de compensatie van de bomenkap vóór 1 mei 2021 uitgevoerd zou worden. “Maar keer op keer werd dit uitgesteld. Omdat wij nog geen enkel boompje hebben kunnen bespeuren en de herplantopnieuw is uitgesteld, nu naar najaar 2022, zijn we zelf maar bomen gaan planten. Natuur en soortenrijkdom zijn heel belangrijk voor een leefbare aarde, maar voor de gemeente zijn ze een sluitpost op de begroting. Dat gaan we na de verkiezingen veranderen.”

Doen wat je belooft

Menno Fousert van Amersfoort2014 ergert zich al jaren aan het achterwege blijven van actie. ‘Goed bestuur is doen wat je belooft. In De Melksteeg wachten we al jaren op nieuwe natuur die is toegezegd na de grootschalige kap voor de Westelijke Ontsluiting. Aan dit getreuzel moet een einde komen dus pakken we zelf de handschoen op.’

Het achterwege blijven van daden ziet Fousert op meer dossiers: “Deze coalitie van GroenLinks, D66, VVD en CU begon in 2018 met veel ambities rondom zaken als wonen, duurzaamheid en groen. Helaas moeten wij constateren dat er op verschillende belangrijke dossiers te weinig is gebeurd. Ook vinden we dat inbreng van bewoners onvoldoende ruimte krijgt. Soms lijkt het wel of de coalitiepartijen alleen maar met het eindplaatje bezig zijn. Dat zie je hier ook. Er is een prachtig filmpje van jaren terug over hoe het hier gaat worden maar ondertussen ligt het stil. Daarom starten wij vandaag zelf met uitvoeren van belangrijke beloften en roepen we inwoners op om mee te doen.”

Amersfoort2014 zet zich sinds 2014 in voor een beter Amersfoort. Verantwoord omgaan met geld, ruimte en groen is een speerpunt. Met deze actie vragen we serieuze aandacht voor het thema en laten we zien hoe aanleggen van groen snel kan gaan.

Meedoen

De bomen die zondag zijn geplant, zijn gedoneerd door inwoners en natuurorganisaties. Inwoners kunnen wat Amersfoort2014 en PvdD betreft meedoen door zaailingen of kleine boompjes die het anders niet redden te doneren. Kom ze zelf planten op dit stuk grond. Hoe mooi is het dat dit stuk braakliggende grond nu al kan bijdragen aan het groen van de toekomst? Zo komen ambities en beleid dichterbij elkaar! De bomen zijn een groen geschenk van de stad voor de stad. De bomen kunnen blijven staan, maar de gemeente mag de dennen, esdoorns, lindes en essen ook gebruiken voor het groener maken van de stad. Op naar meer groen en daadkracht!