Liza van der Peijl


Nr. 9 Partij voor de Dieren Amers­foort

‘De PvdD is de enige partij die echt over nagenoeg alles hetzelfde denkt als ik. Van issues omtrent natuur en dierenrechten, maar ook ideeën over bijvoorbeeld wonen, cultuur en persoonlijke vrijheid. Het is de enige partij die mens en dier als gelijkwaardig ziet en rechten en persoonlijke vrijheid predikt voor allebei. Geen discriminatie op basis van bijvoorbeeld een QR-code, want dat belet de vrijheid van de mens. Maar ook geen bomenkap, wat het leefgebied en dus de vrijheid aantast van dieren. De PvdD is een eerlijke en congruente partij op alle vlakken. Mensen met hart voor de zaak die doen wat ze zeggen en zeggen wat ze doen. Dat is uniek in de politiek.

Ik wil een eind aan de bomenkap en juist groenere wijken en duurzame energieopwekking. Ook kunnen we duurzame horeca stimuleren en meer aandacht besteden aan bijvoorbeeld de voedselindustrie op scholen. En ik wil dat er alles op lokaal gebied aan wordt gedaan om zaken als QR-codes en mondkapjesplicht zo snel mogelijk naar de geschiedenis te verbannen.’