Bart Beeftink


Nr. 13 Partij voor de Dieren Amers­foort

De belangrijkste conclusie is wel dat de achterstand bij het vervangen van gekapte bomen snel oploopt.

‘Voor elke gekapte boom moet er een nieuwe komen, maar door geldgebrek gebeurt dat niet. De gemeente geeft dit nu toe. Ook kan met de huidige software geen volledige groenmonitoring plaatsvinden. Ter compensatie van de periode 2011-2012 zouden er in 2021 4000 bomen geplant worden, maar het stadsbestuur zegt dat er 2492 bomen zijn geplant. Daarnaast blijkt dat compensatie voor de veiligheidskap van 2018-2020 ook niet volledig heeft plaatsgevonden.

Zo houden we in Amersfoort steeds minder bomen over, terwijl ze juist hard nodig zijn. Ik probeer al jaren aan te tonen dat de beleidsdoelstellingen 2016-2021 van de gemeente met deze bomenboekhouding niet gehaald gaan worden. De antwoorden van de gemeente maken duidelijk dat dit helaas ook de waarheid is geworden.’